چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393   19:46:48
صلاحیت 6 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد.
تایید صلاحیت 17  شرکت بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری درخصوص 6 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت اولین شرکت بازرسی فنی در زمینه جایگاههای CNG  توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی تایید صلاحیت 6 شرکت بازرسی جوش و بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
موافقت با تجدید گواهینامه تایید صلاحیت سه  شرکت مشاور توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
موافقت با صدور گواهينامه تاييد صلاحيت جهت يک  شرکت  مشاور توسط مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران
 نهادهاي گواهي کننده سيستم هاي مديريت کيفيت که توسط مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران مورد تاييد صلاحيت قرار گرفته اند.
مراسم تجليل از رييس سابق مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار شد.
آزمون بانک ارزيابان مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران (NACI) برگزار شد.
بيشتر
لینکهای مفید
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ISIRIGuest)


Powered By Sigma ITID.