شنبه 9 اسفند 1393   04:04:08
صلاحیت 8 شرکت بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید شد.
تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 8 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت و تجدید صلاحیت 4 نهاد گواهی کننده
تایید صلاحیت 2 آزمایشگاه ادارات کل استاندارد استان تهران و اصفهان توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 22 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت 2 نهاد گواهی کننده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 15 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه در خصوص متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی استاندارد
بيشتر
لینکهای مفید
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ISIRIGuest)


Powered By Sigma ITID.